Δημήτρης Κούτρας

19.00 ΜΜ - 24.00ΠΜ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

on air now

Δευτέρα                   Δημήτρης Κούτρας                  19.00 - 24.00

Τρίτη                       Δημήτρης Κούτρας                   19.00 - 24.00

Τετάρτη                  Δημήτρης Κούτρας                   19.00 - 24.00

Πέμπτη                   Δημήτρης Κούτρας                   19.00 - 24.00

Παρασκευή            Δημήτρης Κούτρας                   19.00 - 24.00

Σάββατο                 Δημήτρης Κούτρας                   19.00 - 24.00

Κυριακή                 Δημήτρης Κούτρας                    19.00 - 24.00

Κυριακή                 Δημήτρης Κούτρας                     19.00 - 24.00